Logo Biblioteka Publiczna
MiG Szamotuły
im. Edmunda Calliera

„Sztuka asymiluje nieprzeżyte doświadczenia, odczucia i wspomnienia całej społeczności. Kiedy cały ten kompost uczuć i myśli powraca do nas, nie powraca jako kwiat, tylko – niech metafora będzie kompletna – jako grzyb: owocnik wyrastający z nitek grzybni przerastających ziemię na dużym obszarze i misternie splątanych z włosowatymi korzeniami drzew.” – Jonathan Skinner
W czwartek 7 marca w ramach Tygodnia Kobiet i Kobiecego Klimatu w Bibliotece gościliśmy Julię Fiedorczuk – poetkę, pisarkę, tłumaczkę, wykładowczynię, felietonistkę i krytyczkę literacką. Spotkanie miało charakter warsztatów literackich pod tytułem ,,Literatura i ekologia. Kształtowanie kompetencji ekologicznej w humanistyce”.
Warsztat miał na celu wykazanie, że literatura może stanowić ważne narzędzie w budowaniu „kompetencji środowiskowej”. Punktem wyjścia była myśl Lawrence’a Buella, twórcy ekokrytyki w obrębie literaturoznawstwa, zgodnie z którą „kryzys ekologiczny jest kryzysem wyobraźni”.
W jaki sposób dany tekst przedstawia relację między ludźmi a ich środowiskiem, czego dowiadujemy się o elementach poza-ludzkiej przyrody i czy stanowią one pierwszo- czy drugoplanowe postacie, czy natura ma płeć? To tylko część pytań, które, zaproponowane przez Julię Fiedorczuk, warto zadawać sobie w trakcie lektury przeróżnych tekstów. Zgłębiliśmy także takie pojęcia, jak ekopoetyka i biosemiotyka.
Autorka przeczytała nam fragmenty ,,Alfabetu” Inger Christensen – przejmującego poematu, którego budowa inspirowana jest ciągiem Fibonacciego i… alfabetem.
Omówiliśmy także fragmenty takich tekstów literatury, jak ,,Patyki, badyle” Urszuli Zajączkowskiej, ,,Cyborg w ogrodzie” Julii Fiedorczuk i ,,Atlas dziur i szczelin” Michała Książka.
Bardzo dziękujemy za inspirujące i kształtujące warsztaty.
Skip to content