Logo Biblioteka Publiczna
MiG Szamotuły
im. Edmunda Calliera

 

Nasza biblioteka otrzymała dofinansowanie w wysokości 24 000 zł na realizację projektu „Bohaterzy Powstania Styczniowego z regionu szamotulskiego”!

Zadanie będzie realizowane w ramach konkursu „Powstanie Styczniowe 1863-1864” ogłoszonego przez Biuro Programu Niepodległa. 🇵🇱

Nasz projekt, dzięki przyznanemu dofinansowaniu, przewiduje w roku 2023 szereg działań upamiętniających Powstańców Styczniowych z regionu szamotulskiego:
1. Stworzenie bazy źródłowej nt. Powstańców Styczniowych z regionu szamotulskiego w zasobie Pracowni Regionalnej
Biblioteki Publicznej MiG Szamotuły.
2. Wykonanie wystawy plenerowej umożliwiającej edukację historyczną w zakresie Powstania Styczniowego i udziału w
nim bohaterów z regionu szamotulskiego, wraz z katalogiem.
3. Udział różnych grup wiekowych i społecznych w wydarzeniach: spacerze tematycznym, konkursie, wykładach,
konferencji oraz „lekcjach” tematycznych.Konkurs literacki Bohaterzy powstania styczniowego z regionu szamotulskiego.

 

Spacer z historią: śladami powstańców styczniowych.

 

Konferencja popularno-naukowa: Bohaterzy Powstania Styczniowego z regionu szamotulskiego.

Skip to content