Logo Biblioteka Publiczna
MiG Szamotuły
im. Edmunda Calliera

Powstańcy styczniowi związani z Ziemią Szamotulską – z ich sylwetkami mogli się zapoznać uczestnicy Spaceru z Historią, który odbył się w ostatnią sobotę (27 maja).
Początek spotkania, którego prowadzili dr Piotr Nowak, dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Szamotuły, oraz dr Agnieszka Krygier-Łączkowska, miał miejsce pod budynkiem biblioteki, na którym znajduje się wizerunek jej patrona, a zarazem jednego z dowódców powstania – Edmunda Calliera. W pomieszczeniu czytelni Piotr Nowak przedstawił sylwetkę tej niezwykle interesującej postaci, której losy mogłyby stać się scenariuszem filmu przygodowego! W czasie powstania Callier dwukrotnie przekraczał granicę między zaborami, był dowódcą jednego z oddziałów, przez pewien czas pełnił też funkcję dowódcy powstania na Mazowszu. W późniejszym okresie działał jako publicysta, napisał wiele prac historyczno-geograficznych poświęconych różnym miejscowościom, np. Ostrorogowi i Obornikom. Agnieszka Krygier-Łączkowska zaprezentowała kilkanaście wybranych postaci związanych z powstaniem styczniowym. Znaleźli się wśród nich ci, którzy walczyli z bronią w ręku, jak np. Witold Turno (pochodzący z Objezierza, związany ze Słopanowem i Chojnem), Mścisław Żółtowski (Zajączkowo), Stanisław Błociszewski (Przecław), Antoni Kościelski (Śmiłowo), Teofil Magdziński (urodzony w Szamotułach), Michał Micewicz (pochodzący z Ziemi Mohylewskiej, kila ostatnich lat życia mieszkający w Szamotułach). Ważną rolę dla powstania odegrali także ci, którzy działając w Wielkopolsce, wspierali działania powstańców: organizowali i wyposażali, kolejne oddziały, kupowali za granicą broń, zbierali fundusze. W tym gronie znaleźli się, między innymi, Bogusław Łubieński (Kiączyn), Mieczysław Kwilecki (Oporowo), Napoleon Mańkowski (Rudki), Bolesław Dezydery Kościelski (Śmiłowo), Józef Kierski (Gąsawy) czy ks. Cyprian Jarochowski (ur. w Sokolnikach Małych, w czasie powstania działający w powiecie gostyńskim) – wszyscy oni zostali aresztowani przez władze pruskie i byli sądzeni w czasie wielkiego procesu berlińskiego w 1864 r. Powstańców wspierały też mieszkanki powiatu szamotulskiego, m.in. Barbara Mańkowska (później Kwilecka), Konstancja Jarochowska i Wanda z Kwileckich Niegolewska; opatrywały rannych, ukrywały powstańców, transportowały broń.
Po prelekcji w czytelni uczestnicy spaceru przeszli do bazyliki kolegiackiej, gdzie znajduje się tablica poświęcona Antoniemu Kościelskiemu, oraz na cmentarz pod grób Michała Micewicza.

Spacer jest kolejnym etapem realizacji projektu, na który nasza biblioteka otrzymała dofinansowanego z Biura „Niepodległa” w ramach Programu Dotacyjnego „Powstanie Styczniowe 1863-1864”.

Skip to content