Logo Biblioteka Publiczna
MiG Szamotuły
im. Edmunda Calliera

Pismo prawdę ci powie?  O grafologii, rękopisach i ludzkich charakterach.

W maju i czerwcu w bibliotece odbywały się warsztaty poświęcone grafologii , czyli dziedzinie badań zajmującej się identyfikacją cech charakteru człowieka na podstawie jego pisma.

Cykl pięciu warsztatów, które poprowadziła dr Alicja Szulc z Pracowni Rękopisów Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu, rozpoczął się 18 maja. Część praktyczną spotkań poprzedziły dwa wykłady teoretyczne poświęcone historii pisma, paleografii oraz grafologii. Kolejne trzy spotkania miały charakter praktyczny.  Dysponując materiałami pomocniczymi, wypracowanymi przez grafologów, uczestnicy próbowali przeprowadzić analizę grafologiczną wybranych próbek rękopiśmiennych,  w tym własnych. Konkluzją warsztatów była próba odpowiedzi na pytanie, czy pismo rzeczywiście mówi prawdę o człowieku…

Na ostatnim spotkaniu, 6 lipca, uczestnicy odebrali certyfikaty potwierdzające udział w warsztatach.

 

Skip to content