Logo Biblioteka Publiczna
MiG Szamotuły
im. Edmunda Calliera

Regulamin Czytelni

  1. Bezpłatny dostęp do zbiorów Czytelni mają wszyscy chętni do korzystania z niego.
  2. W Czytelni obowiązuje cisza, zakaz palenia i spożywania posiłków.
  3. Książki z księgozbioru Czytelni podaje czytelnikowi dyżurny bibliotekarz.
  4. Ze zbiorów czasopism i gazet czytelnik korzysta bez pośrednictwa bibliotekarza.
  5. Umożliwia się czytelnikom wypożyczanie książek z księgozbioru podręcznego do domu po uprzednim wypełnieniu rewersu. Za niedotrzymanie terminu będzie pobierana kara w wysokości 10,- zł za każdą dobę.
  6. Umożliwia się czytelnikom wypożyczanie czasopism do domu – wypożyczenia dokonywane są tuż przed zamknięciem Czytelni i oddawane następnego dnia przed jej otwarciem. Wypożyczający potwierdza wypożyczenie czasopism własnoręcznym podpisem na karcie czytelnika.
  7. Pracownicy Czytelni udzielają informacji dotyczących posiadanych przez Bibliotekę zbiorów, doboru literatury na interesujący czytelnika temat, sposobu korzystania z katalogów, wydawnictw informacyjnych i innych materiałów znajdujących się w Bibliotece.
  8. Umożliwia się czytelnikom odpłatne kserowanie potrzebnych materiałów w ilości zgodnej z Prawem Autorskim (odpłatność za usługi kserograficzne ustalana jest przez dyrektora BPMiG osobnym zarządzeniem).