Logo Biblioteka Publiczna
MiG Szamotuły
im. Edmunda Calliera

Regulamin 

konkursu plastyczno/poetycko-literackiego dla młodzieży i dorosłych
Subiektywny przewodnik po Ziemi Szamotulskiej cz. 2

 1. Konkurs przeznaczony jest dla młodzieży szkół średnich i dorosłych.
 2. Tematem konkursu jest dowolny, ale konkretny obiekt leżący w obrębie Ziemi Szamotulskiej (powiatu szamotulskiego):
  np. figura przydrożna w Dobrojewie, ciekawy głaz w okolicach Kaźmierza, witraż w szamotulskiej bazylice, klasztor we Wronkach itd.
 3. Technika: malarstwo lub kolaż lub wiersz.
 4. Format pracy plastycznej:  dowolny.
 5. Objętość wiersza dotąd niepublikowanego: maks. 20 wersów.
 6. Do pracy (obrazu, kolażu lub wiersza) należy dołączyć literacką notatkę o przedstawionym na obrazie/wierszu obiekcie.
 7. Notatka (maks. 1000 znaków ze spacjami) musi określać miejsce obiektu i zawierać osobiste doznania związane z obiektem, np. wspomnieniowe, filozoficzne itp.
  Przykład pracy (poetyckiej) z notatką na końcu regulaminu.
 8. Prace plastyczne z WYDRUKOWANYMI notatkami 
  (z imieniem i nazwiskiem, numerem  telefonu/adresem e-mail) należy dostarczyć do  biblioteki (BPMiG Szamotuły).
 9. Autorzy prac plastycznych dodatkowo przesyłają NOTATKI na adres e-mail czytelnia@biblioteka-szamotuly.pl z dopiskiem SUBIEKTYWNY PRZEWODNIK.
 10. Prace poetyckie z notatkami 
  (z imieniem i nazwiskiem, numerem  telefonu/adresem e-mail) należy przesłać na adres czytelnia@biblioteka-szamotuly.pl z dopiskiem SUBIEKTYWNY PRZEWODNIK.
 11. Ostateczny termin złożenia wszystkich prac z notatkami: 22 czerwca 2018 r.
 12. Komisja oceniająca twórczość konkursową składać się będzie z członków Grupy Jakkolwiek i jej zadaniem będzie wyłonienie 3 najciekawszych prac (po jednej z każdej kategorii – poetyckiej, malarskiej i kolażu).
  Oceniane będą: zgodność z tematem, oryginalność i estetyka.
 13. Nagrodą główną jest publikacja pracy konkursowej (po jednej z każdej kategorii – plastycznych i poetyckiej) w Subiektywnym Przewodniku po Ziemi Szamotulskiej cz. 2  wydanym przez bibliotekę.
 14. W konkursie przewidziane są także wyróżnienia i nagrody rzeczowe.
 15. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do innego podziału nagród.
 16. Finał konkursu i prezentacja wszystkich prac – na wernisażu wystawy we wrześniu w bibliotece (BPMiG Szamotuły). Biblioteka poinformuje uczestników o dokładnym terminie wystawy.
 17. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Szamotuły ma prawo do publikacji prac uczestników konkursu (wraz z imionami i nazwiskami autorów) w swoich publikacjach i na swoich stronach internetowych.
 18. Prace plastyczne dostarczone na konkurs będą zwracane autorom.
  Ostateczny termin odbioru prac – 30.11.2018 r., po tym terminie prace przechodzą na własność biblioteki (organizatorzy nie odsyłają prac – odbiór tylko osobisty, w wyjątkowych sytuacjach wysyłka na koszt autora pracy).
 19. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.

 

Przykład pracy konkursowej (poetyckiej)

Obiekt: budynek szkoły przy ul. Piotra Skargi w Szamotułach

Wiersz

Fotografia z Szamotuł”

Takich zdjęć dzisiaj
już chyba nikt nie robi
statyw płachta
znoszenie krzeseł i ław
Wreszcie staranne wymodelowanie
rozbicie ciemnych maturalnych garniturów
plamami dziewczęcych sukien
Drzewo jeszcze pochylić objąć Samę
nad którą paliliśmy papierosy
Przybliżyć mur starego gimnazjum
i boisko na którym pierwszy raz
trafiłem do kosza…”

Notatka

Za wcześnie się urodziłem.
Nowe liceum, do którego uczęszczałem, to nie to samo co dziewiętnastowieczne gimnazjalne gmaszysko blisko Sukienniczej.
Tam, podobnie jak u Włochów od dziecka otoczonych pięknem, moja wrażliwość byłaby bardziej rozwinięta, a zmysły wyostrzone.
Sufitowe gzymsy i ogromne łuki okien, a nawet skrzypiący parkiet wypastowanych podłóg, kryją tajemnice ówczesnych chłopców i dziewcząt, jakby czas się zatrzymał.
Z okien widać Samę.

W przykładzie wykorzystano fragment wiersza Jerzego Grupińskiego z tomu poetyckiego „Album Wielkopolski”
Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1981