Logo Biblioteka Publiczna
MiG Szamotuły
im. Edmunda Calliera

Zapraszamy dzieci w wieku szkolnym (0 – VI kl.)
do udziału w konkursie plastycznym na WIOSENNY KWIATEK.

REGULAMIN

1. Każde dziecko może zrobić tylko jeden kwiat.
2. Kwiat powinien być dwustronny.
3. Należy wykonać go w dowolnej technice papierowej.
4. Format pracy (średnicy, wysokości lub szerokości – w zależności od rodzaju kwiatka):
min. 15 cm, maks. 25 cm.
5. Termin dostarczenia pracy do biblioteki: 18 marca 2021 r.
6. Do kwiatka powinna być dołączona kartka z imieniem i nazwiskiem autora, wiekiem (klasa)
oraz kontaktowym numerem tel./e-mailem opiekuna (rodzica/ nauczyciela).
7. Dane osobowe (kontakt, wiek) będą wykorzystane wyłącznie w celu zawiadomieniu o zwycięstwie
i dostosowaniu wiekowym nagrody do ew. zwycięzcy.
8. Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród (autorom 3 najciekawszych, zdaniem jury, prac):
19 marca 2021 r.
9. Wszystkie kwiatki (z nazwiskiem i imieniem autora) zostaną wyeksponowane w korytarzu biblioteki (na piętrze) i będą stanowić jego dekorację do połowy czerwca.
10. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu.