Jesteś tutaj

Strona główna

Biblioteka Publiczna  Miasta i Gminy Szamotuły i Grupa Jakkolwiek 
Subiektywny Przewodnik po Ziemi Szamotulskiej cz. 2

REGULAMIN
konkursu plastyczno/poetycko-literackiego 
dla młodzieży i dorosłych

1.      Konkurs przeznaczony jest dla młodzieży szkół średnich i dorosłych.

2.      Tematem konkursu jest dowolny, ale konkretny obiekt leżący
w obrębieZiemi Szamotulskiej (powiatu szamotulskiego):
np. figura przydrożna w Dobrojewie, ciekawy głaz w okolicach Kaźmierza,
witraż w szamotulskiej bazylice, klasztor we Wronkach itd.

3.      Technika: malarstwo lub kolaż lubwiersz.

4.      Format pracy plastycznej:  dowolny.

5.      Objętość wiersza dotąd niepublikowanego: maks. 20 wersów.

6.      Do pracy (obrazu, kolażu lub wiersza) należy dołączyć
literacką notatkę o przedstawionym na obrazie/wierszu obiekcie.

7.      Notatka(maks. 1000 znaków ze spacjami) musi określać miejsce obiektu
i zawierać osobiste doznania związane z obiektem, np. wspomnieniowe, filozoficzne itp.
Przykład pracy (poetyckiej) z notatką na końcu regulaminu.

8.      Prace plastyczne z WYDRUKOWANYMI notatkami 
(z imieniem i nazwiskiem, numerem  telefonu/adresem e-mail)
należy dostarczyć do  biblioteki (BPMiG Szamotuły).

9.      Autorzy prac plastycznych dodatkowo przesyłająNOTATKI
na adres e-mail czytelnia@biblioteka-szamotuly.pl 
z dopiskiem SUBIEKTYWNY PRZEWODNIK.

10.  Prace poetyckie z notatkami 
(z imieniem i nazwiskiem, numerem  telefonu/adresem e-mail)
należy przesłać na adres czytelnia@biblioteka-szamotuly.pl 
z dopiskiem SUBIEKTYWNY PRZEWODNIK.

11.  Ostateczny termin złożenia wszystkich prac z notatkami: 30 kwietnia 2018 r.

12.  Komisja oceniająca twórczość konkursową składać się będzie z członków Grupy Jakkolwiek
i jej zadaniem będzie wyłonienie 2 najciekawszych prac.
Oceniane będą: zgodność z tematem, oryginalność i estetyka.

13.   Nagrodą główną jest publikacja pracy konkursowej (po jednej z każdej kategorii – plastycznych
i poetyckiej) w Subiektywnym Przewodniku po Ziemi Szamotulskiej cz. 2  wydanym przez bibliotekę.

14.  W konkursie przewidziane są także wyróżnienia i nagrody rzeczowe.

15.  Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do innego podziału nagród.

16.  Finał konkursu i prezentacja wszystkich prac - na wernisażu wystawy
Noc Bibliotek –  9 czerwca 2018 r. w bibliotece (BPMiG Szamotuły).

17.  Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Szamotuły ma prawo do publikacji
prac uczestników konkursu (wraz z imionami i nazwiskami autorów)
w swoich publikacjach i na swoich stronach internetowych.

18.  Prace plastyczne dostarczone na konkurs będą zwracane autorom.
Ostateczny termin odbioru prac – 28.09.2018 r.,
po tym terminie prace przechodzą na własność biblioteki.
(organizatorzy nie odsyłają prac - odbiór tylko osobisty,
w wyjątkowych sytuacjach wysyłka na koszt autora pracy).

19.  Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.

 

Przykład pracy konkursowej (poetyckiej)

Obiekt: budynek szkoły przy ul. Piotra Skargi w Szamotułach

Wiersz

Fotografia z Szamotuł

Takich zdjęć dzisiaj
już chyba nikt nie robi
statyw płachta
znoszenie krzeseł i ław
Wreszcie staranne wymodelowanie
rozbicie ciemnych maturalnych garniturów
plamami dziewczęcych sukien
Drzewo jeszcze pochylić objąć Samę
nad którą paliliśmy papierosy
Przybliżyć mur starego gimnazjum
i boisko na którym pierwszy raz
trafiłem do kosza…”


Notatka

Za wcześnie się urodziłem.
Nowe liceum, do którego uczęszczałem, to nie to samo
co dziewiętnastowieczne gimnazjalne gmaszysko blisko Sukienniczej.  
Tam, podobnie jak u Włochów od dziecka otoczonych pięknem,
moja wrażliwość byłaby bardziej rozwinięta, a zmysły wyostrzone.
Sufitowe gzymsy i ogromne łuki okien, a nawet skrzypiący parkiet
wypastowanych podłóg, kryją tajemnice ówczesnych chłopców
i dziewcząt, jakby czas się zatrzymał.
Z okien widać Samę.

 

W przykładzie wykorzystano fragment wiersza Jerzego Grupińskiego
z tomu poetyckiego „Album Wielkopolski”
Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1981