Jesteś tutaj

Strona główna

1.      Organizatorem turnieju jest Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Szamotuły

(Szamotuły, Rynek 10).

2.      Turniej jest otwarty – dla wszystkich.

3.      Termin: 29 marca 2018 r., godz. 18:00

4.      Tematyka wiersza – dowolna

5.       Użycie w wierszuwątku regionalnego (szamotulskiego) skutkuje możliwością
wyróżnienia za tematykę regionalną

6.      Tekst składany w 4 egz. w sekretariacie turnieju
29 marca 2018 r. w godz. 16:30 – 17:30 winien być opatrzony w imię
i nazwisko, adres e-mail/tel., adres pocztowy.

7.      Przedmiotem turnieju są teksty własne, autorskie, niepublikowane,
nienagradzane, niewyróżniane na konkursach literackich.

8.      Warunkiem udziału jest ODCZYTANIE wiersza przez AUTORA (nie inną osobę)

9.      Uczestnicy czytają wiersze w kolejności zgłoszeń.

10.    Jury kierować się będzie wartościami literackimi tekstu, tzn. oryginalnością,
walorami języka i in.

11.    Podczas obrad jury, zostaną przeprowadzone warsztaty literackie.

12.    Turniej i warsztaty literackie poprowadzi Jerzy Grupiński
członek Stowarzyszenia Pisarzy Polskich.

13.    Nagrodą główną jest pamiątkowa statuetka i Pierścień Halszki.

14.    Przewidziane są wyróżnienia (za tematykę regionalną i piękne czytanie wiersza)
oraz Nagroda Publiczności.
Organizator turnieju zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród.

15.    Organizator nie zwraca kosztów podróży, hotelu.

16.    Biblioteka (BPMiG Szamotuły) ma prawo do publikacji prac uczestników konkursu
(wraz z imieniem i nazwiskiem autora) na swoich stronach internetowych.

17.    Udział w turnieju jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.