Jesteś tutaj

Strona główna

Regulamin konkursu:
RAZEM Z BABCIĄ I DZIADKIEM…

1.     Konkurs przeznaczony jest dla dzieci szkół podstawowych.

2.     Tematem konkursu jest spędzanie czasu wolnego z babcią i/lub dziadkiem.

3.     Każdy może złożyć jedną pracę literacką lub plastyczną.

4.     Praca literacka – parę zdańmaksymalnie kartka A4

5.     Praca plastyczna - technika: rysunek, malunek,format:  A4

6.     Prace (z nazwiskiem, imieniem i numerem  telefonu) należy dostarczyć do  biblioteki do 18 stycznia 2018 r.

7.     Jury (bibliotekarki) wyłoni 1. najciekawszą, zdaniem jury, pracę.

8.     Ogłoszenie wynikow odbędzie się 19 stycznia 2018 r. o godz. 11:00.

9.     W konkursie przewidziane są 2 nagrody rzeczowe – książka dla babci lub dziadka i niespodzianka dla autora pracy.

10.Szczęśliwego laureata powiadomimy telefonicznie.
Nagrody można odebrać w godz. 11 – 18  - 19 stycznia 2018 r.
UWAGA! Odbiór tylko w bibliotece. Nie wysyłamy nagród pocztą/kurierem.

11.Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Szamotuły ma prawo do publikacji fotografii prac uczestników konkursu (wraz z imieniem i nazwiskiem)
na swoich stronach internetowych

12.Prace dostarczone na konkurs nie będą zwracane autorom

13.Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu