Jesteś tutaj

Strona główna

KONKURS plastyczny JESIENNY GOŚĆ
dla uczniów klas I – III szkół podstawowych
 

REGULAMIN

1. Format – A4

2. Technika dowolna – rysunek, malunek, wycinanka itd.

3. Prace można wykonać według własnego pomysłu lub w oparciu o literaturę
np. jeż w jesiennym ogrodzie lub postać z bajki: Muminek w jesiennej scenerii

4. Termin składania prac – 10.11.2017

5. Finał konkursu – 15.11.2017          

6. Każdy uczestnik może dostarczyć tylko jedną  pracę 

7. Kryteria oceny:

- samodzielność

- pomysłowość

- oryginalność

- walory estetyczne

8. Na odwrocie każda praca powinna zawierać:

- imię i nazwisko uczestnika, klasę, telefon

9. Autorzy 3 najciekawszych prac otrzymają nagrody

10. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do innego podziału nagród

11. Zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie

12. Prace przechodzą na własność organizatora

13. Prace w złym stanie technicznym lub bez dokładnego opisu nie zostaną przyjęte
do konkursu

14. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Szamotuły ma prawo do publikacji prac
uczestników konkursu (wraz z imionami i nazwiskami autorów) w swoich publikacjach
i na swoich stronach internetowych

15. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu