Jesteś tutaj

Strona główna

Regulamin konkursu literackiego 
Książka na jesień

1.      Konkurs przeznaczony jest dla młodzieży szkół średnich i dorosłych

2.      Temat konkursu: Książka na jesień, czyli co warto przeczytać jesienią

3.      Forma prac –  blurb czyli parę zdań o książce
 
Blurb – rekomendacja lub krótkie streszczenie, umieszczane najczęściej
na tylnej stronie okładki książki.
Blurb zawsze przedstawia utwór pozytywnie lub nawet entuzjastycznie,
gdyż z założenia ma charakter marketingowy, a nie krytycznoliteracki.

4.      Termin składania prac – 10 listopada 2017 r.
Prace (nigdzie dotąd niepublikowane) - wraz z imieniem, nazwiskiem, nr tel.
lub adresem e-mail – należy dostarczyć osobiście, listownie
lub pocztą e-mail:  czytelnia@biblioteka-szamotuly.pl   
z dopiskiem JESIENNY GOŚĆ

5.      Autorzy 3 najciekawszych prac zostaną nagrodzeni.

6.      Zwycięzcy otrzymają nagrody rzeczowe.

7.      Finał konkursu – 14 listopada 2017 r.
Zwycięzcy zostaną poinformowani telefonicznie lub pocztą e-mail.

           8.      Biblioteka (BPMiG Szamotuły) ma prawo do umieszczania prac
           uczestników konkursu (wraz z imieniem i nazwiskiem) w swoich publikacjach
           i  na swoich stronach internetowych.

9.      Prace nadesłane na konkurs nie będą zwracane autorom.

10.  Organizator zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród.

11.  Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu konkursu.