Jesteś tutaj

Strona główna

Konkurs plastyczny
dla uczniów klas I -III szkół podstawowych

POCZTÓWKA Z AFRYKI

1. Temat : krajobraz i życie mieszkańców Afryki.
Można nawiązać do treści książki Łukasza Wierzbickiego Afryka Kazika

2. Format – A4

3. Technika dowolna

4. Termin składania prac – 29.05.2017 r.

5. Finał konkursu podczas NOCY BIBLIOTEK 3.06.2017 r.

6. Każdy uczestnik może dostarczyć tylko jedną pracę

7. Kryteria oceny:

- samodzielność
- pomysłowość
- oryginalność
- walory estetyczne

8. Na odwrocie każda praca powinna zawierać:
 imię i nazwisko, klasę i nr tel. kontaktowego

9. Autorzy 3 najlepszych prac zostaną nagrodzeni

10. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do innego podziału nagród

11. Prace konkursowe przechodzą na własność organizatora

12. Prace w złym stanie technicznym lub bez dokładnego opisu
nie zostaną przyjęte do konkursu

13. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Szamotuły ma prawo do publikacji
prac uczestników konkursu (wraz z imionami i nazwiskami autorów)
w swoich publikacjach i na swoich stronach internetowych

14. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu