Jesteś tutaj

Strona główna

Konkurs literacki 
dla uczniów klas IV - VI szkół podstawowych

Podróże małe i duże, dalekie i bliskie

1.   Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi, wcześniej 
niepublikowanymi i nienagrodzonymi w konkursach literackich.

2.   Zadaniem uczestników jest napisanie wiersza o tematyce podróżniczej.

3.   Pracę konkursową w 1 egzemplarzu - należy napisać w formie drukowanej
(czcionka min. 12 ).

4.   Każdy uczestnik może dostarczyć tylko jeden utwór mieszczący się na kartce A-4.

5.   Termin składania prac – 29.05.2017 r.

6.   Finał konkursu podczas NOCY BIBLIOTEK -  03.06.2017 r.

7.   Kryteria oceny:

      -  samodzielność
      -  oryginalność
      -  kreatywność      

8.   Na odwrocie każda praca powinna zawierać:

      - imię i nazwisko, klasę uczestnika, nr tel. lub adres e-mail

9.   Autorzy 3 najlepszych prac zostaną nagrodzeni.

10. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do innego podziału nagród.

11. Prace konkursowe przechodzą na własność organizatora.

12. Prace w złym stanie technicznym, nieczytelne lub bez dokładnego 
opisu nie zostaną przyjęte do konkursu.

13. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Szamotuły ma prawo do 
publikacji prac uczestników konkursu (wraz z imionami i nazwiskami 
autorów) w swoich publikacjach i na swoich stronach internetowych.

14. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.