Jesteś tutaj

Strona główna

          KONKURS PLASTYCZNY  dla uczniów szkół podstawowych

TORT URODZINOWY DLA BIBLIOTEKI
 

REGULAMIN
 

1.     KLASA I – III
Praca płaska
- technika dowolna (rysunek, wydzieranka, wyklejanka itp.)
Format:A4

2.     KLASA IV – VI
Praca przestrzenna
- technika dowolna (papieroplastyka, modelina, techniki mieszane itp.)
Wielkość – dowolna, nie przekraczająca naturalnej wielkości tortu

3.     Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną pracę

4.     Podpisane prace (imię i nazwisko, klasa, telefon kontaktowy)
należy dostarczyć do biblioteki do 14.10.2016 r.

5.     Finał konkursu: 18.10.2016 r.

6.     3 najciekawsze prace z każdej kategorii wiekowej zostaną nagrodzone

7.     Laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie

8.     Organizator - Biblioteka (BPMiG Szamotuły) ma prawo do publikacji fotografii
prac uczestników konkursu (wraz z imieniem i nazwiskiem autora)
na swoich stronach internetowych

9.     Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do innego podziału nagród

10.     Prace dostarczone na konkurs nie będą zwracane autorom

11.     Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu