Jesteś tutaj

Strona główna

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Szamotuły i Grupa Jakkolwiek

Regulamin konkursu poetyckiego:
Jakkolwiek 70

 

1.      Konkurs przeznaczony jest dla młodzieży i dorosłych.
Dolna granica wieku – gimnazjum.

2.      Tematem konkursu jest liczba 70
(dowolnie: np. o 70 rzeczach, o siedemdziesięcioletnim człowieku itd.
– inwencje twórcze mile widziane)

3.      Technika: wiersz

4.      Objętość pracy nie większa niż 1 strona A4 – czcionka min. 12

5.      Maksymalnie - 2 prace, dotąd niepublikowane
(z nazwiskiem, imieniem i numerem  telefonu) należy dostarczyć do  biblioteki,
osobiście, listownie lub pocztą e-mail: czytelnia@biblioteka-szamotuly.pl
(w tytule: Konkurs 70)  do 14 października 2016 r.

6.      Komisja oceniająca twórczość konkursową składać się będzie z członków Grupy Jakkolwiek

7.      Zadaniem komisji będzie wyłonienie 3 najciekawszych prac.
Oceniane będą: zgodność z tematem i inwencja twórcza autora.

8.      W konkursie przewidziane są nagrody rzeczowe

9.      Finał konkursui prezentacja wybranych prac
podczas Wystawy z okazji 70-lecia BPMiG Szamotuły  – 20 października 2016 r.
w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Szamotuły
(szczegóły na plakatach i stronie internetowej biblioteki)
Uwaga: organizatorzy nie pokrywają kosztów przejazdu

10.  Biblioteka (BPMiG Szamotuły) ma prawo do publikacji prac uczestników konkursu
(wraz z imieniem i nazwiskiem autora) na swoich stronach internetowych

11.   Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do innego podziału nagród

12.  Prace dostarczone na konkurs nie będą zwracane autorom

13.  Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu