Jesteś tutaj

Strona główna

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Szamotuły i Grupa Jakkolwiek

Regulamin konkursu plastycznego:
Jakkolwiek 70

1.      Konkurs przeznaczony jest dla młodzieży i dorosłych. Dolna granica wieku – gimnazjum.

2.      Tematem konkursu jest liczba 70
(np.: ciekawe przedstawienie numeru 70, 70 oryginalnie ujętych przedmiotów, itd.
– pomysłowość mile widziana)

3.      Technika:
malarstwo (olej, akryl, tempera, akwarela itp.)
lub/i  kolaż

4.      Format:  dowolny, ale nie przekraczający 70x70 cm

5.      Prace (z nazwiskiem, imieniem i numerem  telefonu) należy dostarczyć do  biblioteki
do  14 października 2016 r.

6.      Komisja oceniająca twórczość konkursową składać się będzie z członków Grupy Jakkolwiek

7.      Zadaniem komisji będzie wyłonienie:
2 najciekawszych prac malarskich i 2 najciekawszych kolażów.
Oceniane będą: zgodność z tematem, oryginalność i estetyka

8.      W konkursie przewidziane są nagrody rzeczowe

9.      Finał konkursui prezentacja wszystkich prac
podczas Wystawy z okazji 70-lecia BPMiG Szamotuły  – 20 października 2016 r. 
w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Szamotuły
(szczegóły na plakatach i stronie internetowej biblioteki)
Uwaga: organizatorzy nie pokrywają kosztów przejazdu

10.  Biblioteka (BPMiG Szamotuły) ma prawo do publikacji fotografii prac uczestników konkursu
(wraz z imieniem i nazwiskiem autora) na swoich stronach internetowych

11.   Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do innego podziału nagród

12.  Prace dostarczone na konkurs będą zwracane autorom
Ostateczny termin odbioru prac – 20 grudnia 2016 r., po tym terminie prace przechodzą
na własność biblioteki
(organizatorzy nie odsyłają prac
- odbiór tylko osobisty, w wyjątkowych sytuacjach wysyłka na koszt autora pracy)

13.  Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu