Jesteś tutaj

Strona główna

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Szamotuły i Grupa Jakkolwiek

Regulamin konkursu fotograficznego:
Jakkolwiek 70

1.      Konkurs  jest otwarty, przeznaczony  dla wszystkich

2.      Tematem konkursu jest liczba 70 
(np.: ciekawe przedstawienie liczby/numeru 70,
70 oryginalnie ujętych przedmiotów, itd. – pomysłowość mile widziana)

3.      Technika prac dowolna, jednakże bez wyraźnej ingerencji graficznej
(np. usunięte lub dodane elementy).
Dozwolone są: konwersja zdjęć kolorowych do czarno-białych lub sepii,
korekta polepszającą jakość zdjęć, nakładanie filtrów itp.

4.      Zdjęcia tylko w formie wydruku

5.      Ilość –  maksymalnie do 3  zdjęć  nigdzie dotąd niepublikowanych
(niepublikowanych także w formie cyfrowej)

6.      Format zdjęć: 15 x 21 cm

7.      Prace podpisane (imię i nazwisko, nr tel., ew. adres  e-mail)
i odpowiednio zabezpieczone należy dostarczyć do 14 października 2016 r.  
do  Biblioteki Publicznej  Miasta i Gminy Szamotuły                                   

8.      Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zniszczone lub zagubione
prace przesłane drogą pocztową

9.      Komisja oceniająca twórczość konkursową składać się będzie
z członków Grupy Jakkolwiek

10.  Zadaniem komisji będzie wyłonienie 3  najciekawszych prac.
Oceniane będą: zgodność z tematem i oryginalność

11.  W konkursie przewidziane są nagrody rzeczowe

12.   Finał konkursu i prezentacja wszystkich prac
podczas Wystawy z okazji 70-lecia BPMiG Szamotuły  – 20 października 2016 r.
w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Szamotuły
(szczegóły na plakatach i stronie internetowej biblioteki)
Uwaga: organizatorzy nie pokrywają kosztów przejazdu

13.  Biblioteka (BPMiG Szamotuły) ma prawo do publikacji prac uczestników konkursu
(wraz z imieniem i nazwiskiem autora) na swoich stronach internetowych

14.  Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do innego podziału nagród

15.  Prace dostarczone na konkurs będą zwracane autorom do 20 grudnia 2016 r.,
po tym terminie prace przechodzą na własność biblioteki
(odbiór osobisty, prace odsyłamy tylko autorom mieszkającym poza powiatem szamotulskim)

16.  Warunkiem udziału w konkursie jest akceptacja niniejszego regulaminu