Jesteś tutaj

Strona główna

JAKKOLWIEK DOMINO dla dorosłych i młodzieży  - REGULAMIN

Aby wziąć udział w naszej zabawie  należy namalować obraz lub napisać wiersz,
który będzie częścią składową DOMINA.
Każda z prac zostanie zaprezentowana w naszej bibliotece
na kwietniowej wystawie  JAKKOLWIEK DOMINO
.
Podczas wernisażu 31 marca 2016 r. wśród wszystkich autorów zgłoszonych prac
(z wyjątkiem członków Grupy Jakkolwiek) zostaną rozlosowane atrakcyjne nagrody.
Wszyscy autorzy prac otrzymają także pamiątkowe certyfikaty.

I - WARUNKI UCZESTNICTWA W JAKKOLWIEK DOMINO:

 1. Należy jak najszybciej  zgłosić uczestnictwo w naszej bibliotece:
  osobiście, telefonicznie lub mailowo.
  Ostateczny termin zgłoszenia  uczestnictwa w zabawie:10 lutego 2016 r.
  lub do wyczerpania listy zapisów: 25 osób
   
 2. Każda z prac (obraz lub wiersz) musi zawierać 2 elementy
  Uczestnik otrzymuje 1 element pracy, drugi dobiera sam.  Patrz: ELEMENTY DOMINA

   
 3. Na podjęcie decyzji wyboru drugiego elementu uczestnik ma czas
  maksymalnie do godz. 10:00 po dniu, w którym zgłosił uczestnictwo

  (dot. dni roboczych), ewentualnie czeka na swoją kolejkę.
  W razie gdy nie zostanie podjęta decyzja do ww. godziny – narzucony element
  i możliwość wyboru swojego elementu przechodzi na następnego uczestnika.
   
 4. Pracę (z nazwiskiem, imieniem i numerem  telefonu) należy dostarczyć
  do  biblioteki do 24 marca 2016 r.

II - ELEMENTY DOMINA:

 • Za element DOMINA uznajemy PRZEDMIOT, OSOBĘ, ZWIERZĘ np. kobieta, pies, książka, kubek, jabłko  itd. 
 • Dopuszczalna (zachęcamy)jest gra słów: np. mucha może oznaczać zarówno owada
  jak i muszkę do garnituru.  
 • Elementy nie muszą być tematem obrazu/wiersza, ważne jest by się na/w  nim znalazły, tak, aby były dla widza/czytelnika rozpoznawalne.
 • Wielkość, miejsce, sposób przedstawienia (np. abstrakcyjnie) i ilość wystąpienia elementów w pracach są całkowicie dowolne

III - FORMALNOŚCI:

1. Temat prac dowolny, ale z obowiązkowymi elementami (patrz: ELEMENTY DOMINA)

2. Technika prac: plastycznych – malarstwo, poetyckich- wiersz

3.    Format prac:
plastycznych - dowolny  
poetyckich –maks. 1 strona A4, czcionka min.14

4.    Prace plastyczne powinny być gotowe do ekspozycji (oprawa płótna czy deski nie jest wymagana, ale np. akwarela powinny być w ramie lub antyramie)

5.    Prace poetyckie można dostarczyć pocztą e-mail
(czytelnia@biblioteka-szamotuly.pl )

6.    Biblioteka (BPMiG Szamotuły) ma prawo do publikacji fotografii prac uczestników konkursu
(wraz z imieniem i nazwiskiem) na swoich stronach internetowych

7.    Organizatorzy nie zwracają kosztów podróży

8.    Prace plastyczne będą zwracane autorom od  4 maja 2016 r.
Ostateczny termin odbioru prac – 4 sierpnia 2016 r., po tym terminie prace przechodzą na własność biblioteki  (organizatorzy nie odsyłają prac - odbiór tylko osobisty)

9.    Udział w zabawie jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu