Jesteś tutaj

Strona główna

Regulamin konkursu dla młodzieży i dorosłych
 na GRĘ PLANSZOWĄ pt. HALSZKA
 

1.      Konkurs przeznaczony jest dla młodzieży i dorosłych. Dolna granica wieku: gimnazjum

2.      Tematem konkursu jest GRA planszowa z motywemHalszki z Ostroga

3.      Technika dowolna

4.      Format  dowolny

5.      Do GRY należy dołączyć zasady gry i wszystkie elementy potrzebne do zagrania

6.      Prace (z nazwiskiem, imieniem i numerem  telefonu ew. adresem e-mail)
należy dostarczyć do  biblioteki do 15 grudnia 2015r.                                                            

7.      Dwie najciekawsze GRY zostaną nagrodzone
Oceniane będą: zgodność z tematem i regulaminem konkursu, oryginalność i estetyka

8.      W konkursie przewidziane są nagrody rzeczowe

9.      Finał konkursu i prezentacja gier
– podczas Wieczoru Gier  –  18 grudnia 2015 r., godz. 18:30

10. Biblioteka (BPMiG Szamotuły) ma prawo do publikacji fotografii prac uczestników konkursu
(wraz z imieniem i nazwiskiem) na swoich stronach internetowych

11.  Organizator nie zwraca kosztów podróży autorom prac, którzy będą chcieli wziąć udział
w Wieczorze Gier

12.  Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród

13. Prace dostarczone na konkurs będą zwracane autorom od 20 grudnia 2015 r.
Ostateczny termin odbioru prac – 20 stycznia 2016 r., po tym terminie prace przechodzą
na własność biblioteki (organizator nie odsyła prac - odbiór tylko osobisty)

14. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu