Jesteś tutaj

Strona główna

Regulamin konkursu plastycznego
Namaluj obraz na 5
 

1.     Konkurs przeznaczony jest dla młodzieży szkół średnich i dorosłych.

2.     Temat konkursu: dowolny.

3.     Technika: malarstwo, kolaż.

4.     Format:  dowolny.

5.     Prace (z nazwiskiem, imieniem i numerem  telefonu)
należy dostarczyć do  biblioteki do 30 października 2015 r.

6.     Komisja oceniająca twórczość konkursową składać się będzie
z bibliotekarzy i członków Grupy Jakkolwiek.

7.     Zadaniem komisji będzie wyłonienie 3  najciekawszych prac,
oceniane będą m.in. pomysł i estetyka.

8. W konkursie przewidziane są nagrody rzeczowe.

9. Finał konkursui prezentacja wszystkich  prac podczas  
Jubileuszowej Wystawy Grupy Jakkolwiek „5 na 5”
w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Szamotuły
(5 listopada).

 Uwaga: organizatorzy ww. wystawy nie pokrywają kosztów przejazdu.

10. Biblioteka (BPMiG Szamotuły) ma prawo do publikacji fotografii
prac uczestników konkursu (wraz z imieniem i nazwiskiem)
na swoich stronach internetowych.

11. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do innego
podziału nagród.

12. Prace dostarczone na konkurs będą zwracane autorom.
Ostateczny termin odbioru prac – 30.12.2015 r., po tym terminie
prace przechodzą na własność biblioteki
(organizatorzy nie odsyłają prac - odbiór tylko osobisty,
w wyjątkowych sytuacjach wysyłka na koszt autora pracy).

13. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.