Jesteś tutaj

Strona główna

Regulamin konkursu plastycznego:
Smok Wawelski, Mlekopij i inne smoki

 

1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci szkół podstawowych

2. Tematem konkursu są SMOKI rodem z bajek i opowieści.
W pracy wystarczy wizerunek jednego smoka

3. Technika: rysunek, kolaż.

4. Format:  dowolny

5. Prace (z nazwiskiem, imieniem i numerem  telefonu)
należy dostarczyć do  biblioteki do 9 września 2015 r.

6. Zadaniem jury będzie wyłonienie 5 najciekawszych prac,
które zostaną nagrodzone

7. W konkursie przewidziane są nagrody rzeczowe

8.  Finał konkursu i prezentacja wszystkich prac
– podczas  Fantastycznego Dnia Odkrywania Pasji –  12 września 2015 r.
w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Szamotuły
Uwaga: organizator nie pokrywa kosztów przejazdu na finał konkursu 

9. Biblioteka (BPMiG Szamotuły) ma prawo do publikacji fotografii prac
uczestników konkursu (wraz z imieniem i nazwiskiem) na swoich stronach internetowych

10. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród

11. Prace dostarczone na konkurs nie będą zwracane autorom

12. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu