Jesteś tutaj

Strona główna

Regulamin konkursu plastycznego:
Bazyliszki, draki i inne smoki

 

1. Konkurs przeznaczony jest dla młodzieży gimnazjów i szkół średnich.

2. Tematem konkursu są SMOKI rodem z literatury FANTASY.
W pracy wystarczy wizerunek jednego smoka.

3. Technika: malarstwo, rysunek, kolaż.

4.  Format:  dowolny

5.  Prace (z nazwiskiem, imieniem i numerem  telefonu)
należy dostarczyć do  biblioteki do 9 września 2015 r.

6.  Zadaniem jury będzie wyłonienie 3  najciekawszych prac,
które zostaną nagrodzone

7.  W konkursie przewidziane są nagrody rzeczowe

8.  Finał konkursu i prezentacja wszystkich prac
– podczas  Fantastycznego Dnia Odkrywania Pasji –  12 września 2015 r.
w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Szamotuły
Uwaga: organizator nie pokrywa kosztów przejazdu na finał konkursu 

9.  Biblioteka (BPMiG Szamotuły) ma prawo do publikacji fotografii prac
uczestników konkursu (wraz z imieniem i nazwiskiem) na swoich stronach internetowych

10.  Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród

11.  Prace dostarczone na konkurs nie będą zwracane autorom

12.  Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu