Jesteś tutaj

Strona główna

EDUKATORNIA przy Fundacji IBRAS
Biblioteka Publiczna  Miasta i Gminy Szamotuły
Regulamin konkursu plastycznego: KOMIKS

1.      Konkurs jest realizowany w ramach projektu
„Biblioteka – lubię to!”, dofinansowanego ze środków
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

2.      Konkurs przeznaczony jest dla młodzieży
(gimnazjum, szkoły średnie)

3.      Forma: KOMIKS

4.      Temat konkursu: dowolny

5.      Technika: rysunek

6.      Format:  1 kartka  A4  z minimum 4 okienkami

7.      Prace (z nazwiskiem, imieniem i numerem  telefonu)
należy dostarczyć do  biblioteki do 12 maja 2015 r.

8.      Komisja oceniająca twórczość konkursową składać się będzie
z bibliotekarzy, członków Grupy Jakkolwiek oraz Fundacji IBRAS

9.      Zadaniem komisji będzie wyłonienie 3  najciekawszych prac.
Oceniane będą: zgodność z tematem, oryginalność i estetyka

10.  W konkursie przewidziane są atrakcyjne nagrody rzeczowe:

·         1 miejsce - nagroda o wartości 150 zł,

·         2 miejsce - nagroda o wartości 100 zł,

·         3 miejsce - nagroda o wartości 50 zł

11.  Finał konkursu i prezentacja prac
– podczas  Nocy Muzeów –  16 maja 2015 r.
w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Szamotuły
Uwaga: organizatorzy Nocy Muzeów nie pokrywają kosztów przejazdu

12.  Biblioteka (BPMiG Szamotuły) i Fundacja IBRAS mają prawo
do publikacji fotografii prac uczestników konkursu
(wraz z imieniem i nazwiskiem) na swoich stronach internetowych

13.   Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo
do innego podziału nagród

14.  Prace dostarczone na konkurs będą zwracane autorom
Ostateczny termin odbioru prac – 31.07.2015 r.,
po tym terminie prace przechodzą na własność biblioteki
(organizatorzy nie odsyłają prac - odbiór tylko osobisty)

15.  Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu